Plan de scolarizare aprobat

Plan de școlarizare aprobat

 

Filiera,profil,specializare,domeniul de pregătire

Învățământ liceal de zi

CIs – elevi

TOTAL + din care

8-224

Filiera tehnologica

Profil servicii

Alimentație

2-56

Comerț

2-56

Economic

3-84

Turism

1-28